Trauma

Lifespan integration (LI) är en ny terapeutisk metod som verkar för att våra olika minnen ska få kontakt med varandra genom att stimulera isolerade minnen (neurala nätverk) och införliva dessa i livsförloppet. Repetitioner av en visuell och sensorisk tidslinje är det unika i behandlingen.

En person som varit stabil och fungerat väl före den traumatiska händelsen kan återfå sitt vanliga sätt att fungera igen efter behandlingen. PTSD-symtom såsom mardrömmar, konstant känsla att vara på helspänn, känslomässigt överväldigande och återblickar kopplade till den traumatiserande händelsen upphör. Resultaten är beständiga och personens mående fortsätter att förbättras över tid efter att den traumatiska händelsen integrerats.

LI används också vid tidiga trauman (bristfällig anknytning) och försummelse i barndomen. Personer som upplevt tidiga trauman eller försummelse får hjälp genom att metoden stimulerar hjärnan och att de neurala nätverk som är bristfälligt utvecklade kan fortsätta utvecklas. Metoden förändrar anknytningsmönster och förbättrar affektreglering.