Om psykoterapi


Psykoterapi handlar om förändring och utveckling. Genom nya insikter får vi förståelse och kan utveckla vårt förhållningssätt till det som är svårt. Nya erfarenheter och upptäckter i relation till andra utvecklar vår förmåga att fungera och hantera olika situationer vi möter i livet. Den moderna neurovetenskapen har lett till nya sätt att behandla traumatiska minnen. Genom att aktivera det traumatiska minnet kan vi göra om minnet så att den negativa känslan minskar.