Om psykoterapi

Psykologisk behandling är ett samlingsnamn för olika metoder som är grundade på psykologin som vetenskap. Den mest kända är psykoterapi. Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapi. Utvecklingen av olika inriktningar är dock att de alltmer närmar sig varandra.

Den inriktning som jag är utbildad inom kallas kognitiv beteendeterapi, som är ett samlingsbegrepp för ett stort antal olika metoder.   Det kan kännas ovant att öppna sig för en främmande människa. Jag kan hjälpa dig att formulera mål för behandlingen. Hur du mår kan ofta förstås genom dina tankar, känslor, beteenden och relationer, och vad som hänt dig i livet.  När du går i psykoterapi kan du börja förstå dig själv bättre, och kunna göra annorlunda val i framtiden.

När man mår psykiskt dåligt kan det yttra sig på olika sätt. Du kan till exempel känna igen dig i någon av följande beskrivningar:

  • Du har en tomhetskänsla eller nedstämdhet som inte går över.
  • Du har depression eller ångest.
  • Du har svårt att lita på andra människor.
  • Du har ett beroende av alkohol eller spel om pengar.
  • Du känner dig stressad eller har svårt att sova eller koncentrera dig.
  • Du har tvångstankar, en ätstörning eller skadar dig själv.
  • Du har varit med om en allvarlig händelse eller hamnat i en kris.
  • Du mår dåligt utan att du vet vad anledningen är.

En legitimerad psykoterapeut är skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär bland annat att jag har tystnadsplikt, utgår från vetenskap i min behandling och för sekretesskyddad journal.