KBT 

KBT (Kognitiv beteendeterapi) rekommenderas som förstahandsval av socialstyrelsen som behandlingsform vid mild till måttlig depression samt vid olika typer av ångesttillstånd. KBT har ett starkt vetenskapligt stöd för att uppnå goda behandlingsresultat.

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att du tillsammans med mig får arbeta med att förändra dina ohjälpsamma föreställningar, som i sin tur kommer att förändra hur du reagerar och känner. Du får vägledning i att hantera svårigheter på ett bättre sätt, som innebär att dina ohjälpsamma beteendemönster kommer att förändras. Med andra ord handlar behandlingen om att du blir medveten om hur dina dysfunktionella tanke- och beteendemönster leder till psykiskt lidande, och att du aktivt får arbeta för att förändra dessa. Jag är en aktiv psykoterapeut och kommer att hjälpa och vägleda dig i förändringsprocessen.

KBT baseras huvudsakligen på inlärningsteori, kognitiv teori och socialpsykologi. KBT är idag ett samlingsbegrepp för ett stort antal metoder och inriktningar. Centrala begrepp är hjärnans informationsbearbetning, kognitioner (tankar, minnen, föreställningar) känslor och beteende.