KBT 

KBT (Kognitiv beteendeterapi) rekommenderas av socialstyrelsen som behandlingsform vid bland annat mild till måttlig depression samt vid olika typer av ångesttillstånd.

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra våra föreställningar, som i sin tur kommer att förändra hur vi reagerar och känner, som i sin tur påverkar vårt beteende. Syftet är att medvetandegöra det som leder till och vidmakthåller dysfunktionella beteendemönster, vilka leder till psykiskt lidande, och att istället använda sig av funktionella copingstrategier. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. 

KBT baseras huvudsakligen på inlärningsteori, kognitiv teori och socialpsykologi. KBT är idag ett samlingsbegrepp för ett stort antal metoder och inriktningar vilka har ett starkt vetenskapligt stöd för att uppnå goda behandlingsresultat. Centrala begrepp är hjärnans informationsbearbetning, kognitioner (tankar, minnen, föreställningar) känslor och beteende.Fyll i nedanstående kontaktformulär så återkommer jag inom kort 


Adress:
Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm

Telefonnummer:
070 319 88 31

E-post:
tuulatabell@terapihjalpen.se