Handledning

Jag erbjuder handledning för enskilda och för grupper.  Handledningens syfte är för det första att bidra till den professionella utvecklingen, för det andra stödja känslomässigt i de processer du/ni genomgår och för det tredje att kvalitén på arbetet blir bättre. Svårigheter med grupprocesser är ett vanligt tema i handledning oavsett arbetsplats, och den enskilda individens känsla av otillräcklighet. 

Kontinuerlig handledning kan minska risken för utbrändhet. Handledning kan även bidra till etisk medvetenhet och utvecklande av empatiskt bemötande av klienter. Forskning visar att handledning även kan minska förekomsten av våldsincidenter.