Handledning

Erbjuder handledning för enskilda och för grupper.  Kontinuerlig handledning kan minska risken för utbrändhet och bidra till etisk medvetenhet och utvecklande av empatiskt bemötande av vårdtagare, vilket kan minska förekomsten av våldsincidenter.