Beteendeterapi för Par

Beteendeterapi för par är en modern form av terapi som betonar acceptans och beteendeförändringar och som har gott forskningsstöd. Fokus i behandlingen är att skapa djupare förståelse för varandras olikheter och öka toleransen för dessa samt träna på kommunikation och konfliktlösning. Metoden utvecklades av prof. Andew Christensen, UCLA, University of California, USA.