Emotionellt fokuserad parterapi 

EFT grundar sig i teorin om att i kärleken mellan vuxna sker samma slags anknytning som mellan barn och föräldrar. Detta förklarar den alarmerande känslan av oro som uppstår när förhållandet befinner sig i kris.  Inom EFT ser man på relationsproblem som något som upprätthålls genom ömsesidiga tillstånd av negativa emotioner.  Paret återspeglar varandra och lägger grunden för rigida och hämmade samspelsmönster så som det "pådrivande - tillbakadragande" samspelsmönstret. Dessa mönster omöjliggör ett tryggt känslomässigt engagemang. Utan det känslomässiga engagemanget kan inte en trygg anknytning för paret skapas. Målen för EFT är att ni som par:

  • får hjälp att förändra och öka tillgången till viktiga emotionella gensvar.
  • kan skapa en positiv förändring i era reaktioner och att skapa ett nytt positivt samspelsmönster.
  • kan skapa en trygg anknytning mellan er två.

EFT som parterapi får i forskning bäst resultat av alla inriktningar av parterapi. EFT används internationellt framgångsrikt i olika kulturer, i enskild praktik och på sjukhuskliniker. Terapiformen bedrivs i Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, Europa, Afrika och Asien. Metoden används med traditionella och icke-traditionella par, inklusive samkönade par.

Medlem i  ICEEFT (The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy med säte i Ottawa, Kanada. ICEEFT är den internationella organisation som styr, utvecklar, reglerar och forskar kring EFT.

Läs mer om EFT på https://www.eft-stockholm.se/