Tuula-Helena Tabell

Legitimerad psykoterapeut  


Jag erbjuder psykoterapi för enskilda och par samt handledning för enskilda och grupper.

Jag är utbildad som familjeterapeut vid Maria Ungdom/Växjö Universitet, som legitimerad psykoterapet vid vid Svenska Institutet för Kognitiv beteendeterapi och som socionom vid Örebro Universitet. Är utbildad som handledare och lärare i psykoterapi vid Skandinaviens Akademiska Utveckling för Psykoterapi. Utöver detta är jag utbildad för att behandla trauman och har en grundutbildning i emotionellt fokuserad parterapi. 

Jag har lång erfarenhet av att bemöta människor i olika livssammanhang genom arbete vid socialtjänsten, Rättspsykiatrisk utredningsverksamhet och som psykoterapeut både inom primärvård och privat verksamhet.