Psykoterapi, Parterapi, Handledning

Jag är socionom, leg. psykoterapeut och handledare.  Har en vidareutbildning inom trauma. 

Har lång erfarenhet av möten med olika människor som gett mig ovärderlig kunskap om och en ödmjuk inställning till de svårigheter vi alla kan ställas inför livet.

Min utgångspunkt som psykoterapeut är individens hela livssituation för att åstadkomma förändringar i beteendemönster och livssammanhang, som frustrerar eller kränker de känslomässiga behoven som är grunden för vårt psykiska välmående.

Min roll som handledare är att bidra både till yrkeskompetens och vårdkvalité.