Tuula-Helena Tabell

Legitimerad psykoterapeut  


Jag erbjuder psykoterapi för enskilda och par samt handledning för enskilda och grupper.

Jag är legitimerad psykoterapeut och socionom. Är utbildad  som handledare och lärare i psykoterapi. Utöver detta är jag utbildad för att behandla trauman och är utbildad  i emotionellt fokuserad parterapi. 

Jag har lång erfarenhet av att bemöta människor i olika livssammanhang genom arbete vid socialtjänsten, Rättspsykiatrisk utredningsverksamhet och som psykoterapeut både inom primärvård och privat verksamhet.