Jag kan hjälpa dig med

Depression och Ångest

Depression och ångest är vanligt förekommande tillstånd. Risken att insjukna i en depression någon gång i livet är 36 procent för kvinnor och 23 procent för män. En fjärdedel av befolk- ningen drabbas någon gång av ett ångestsyndrom, och bland vuxna är det två till tre gånger så vanligt hos kvinnor jämfört med män.

 Jag hjälper dig att känna igen och hantera dina negativa tankar och förändra det beteendet  som vidmakthåller problematiken.


Stress och sömnlöshet

Har du drabbats av negativ stress som lett till sömnproblem kan jag hjälpa dig att minska den negativa stressen och öka din återhämtning som även förbättrar sömnen.

Relationsproblem

Har ni hamnat i negativa samspelsmönster och ser partnern som orsaken till problemen?

Jag kan hjälpa er att förstå varandra och att ni kan skapa en trygg anknytning till varandra.


                        Trauma och otrygghet

Har du drabbats av trauma nu eller tidigare kan jag hjälpa dig att omstrukturera dina traumatiska minnen. Detta leder till ny kunskap i kroppen - att traumat är över.

         Ensamhetsproblematik

Det är tungt att känna sig ensam som även är ett hot mot hälsan. Jag kan hjälpa dig att  hitta vägar bort från ensamheten. Läs mer om ensamhet på https://ki.se/forskning/ensamhet-ett-hot-mot-var-halsa


                       Självkänsla

En sviktande självkänsla gör oss sårbara för depression, oro och ångest. Jag kan hjälpa dig att synliggöra mönster i ditt liv som vidmakthåller din låga självkänsla och stärka din självkänsla genom nya insikter och förändrat beteende. Ibland behövs även kommunikationsträning och träning i sociala färdigheter.
Tuula-Helena Tabell  Legitimerad psykoterapeut

Jag erbjuder psykoterapi för enskilda och par samt handledning för enskilda och grupper.  Erbjuder familjerådgivning genom Värmdö Kommun. 

Jag är utbildad familjeterapeut vid Maria Ungdom/Växjö Universitet samt inom kognitiv beteendeterapi vid Svenska Institutet för Kognitiv beteendeterapi. Är utbildad som handledare och lärare i psykoterapi vid Skandinaviens Akademiska Utveckling för Psykoterapi. Utöver detta är jag utbildad för att behandla trauman. Min grundutbildning är socionom.

Jag har lång erfarenhet av att bemöta människor i olika livssammanhang genom arbete vid socialpsykiatrin, socialtjänsten, Rättspsykiatrisk utredningsverksamhet och som psykoterapeut både inom primärvården och privat verksamhet. 


I samarbete med Terapeutonline.se