Psykoterapimottagning i Vasaparken

Sabbatsbergsvägen 8        tuulatabell@terapihjalpen.se         070-319 88 31

Jag kan hjälpa dig med

Depression och Ångest

Jag hjälper dig att känna igen och hantera dina negativa tankar och förändra det beteendet  som vidmakthåller problematiken.


Stress och sömnlöshet

Har du drabbats av negativ stress som lett till sömnproblem kan jag hjälpa dig att minska den negativa stressen och öka din återhämtning som även förbättrar sömnen.

Relationsproblem

Om ni har svårigheter i parrelationen/familjerelationen kan jag hjälpa er att förstå problematiken  och kommunicera på ett sätt som är grunden i sunda förhållande. En god kommunikation ökar viljan till samarbete och att acceptera era olikheter.

                        Trauma och otrygghet

Har du drabbats av trauma nu eller tidigare kan jag hjälpa dig att omstrukturera dina traumatiska minnen. Detta leder till ny kunskap i kroppen - att traumat är över.

         Ensamhetsproblematik

Det är tungt att känna sig ensam som även är ett hot mot hälsan. Jag kan hjälpa dig att  hitta vägar bort från ensamheten. Läs mer om ensamhet på https://ki.se/forskning/ensamhet-ett-hot-mot-var-halsa


                       Självkänsla

En sviktande självkänsla gör oss sårbara för depression, oro och ångest. Jag kan hjälpa dig att synliggöra mönster i ditt liv som vidmakthåller din låga självkänsla och stärka din självkänsla genom nya insikter och förändrat beteende. Ibland behövs även kommunikationsträning och träning i sociala färdigheter.
Tuula-Helena Tabell  Legitimerad psykoterapeut

Jag erbjuder psykoterapi för enskilda och par samt handledning för enskilda och grupper.  

Jag är utbildad familjeterapeut vid Maria Ungdom/Växjö Universitet samt inom kognitiv beteendeterapi vid Svenska Institutet för Kognitiv beteendeterapi. Är utbildad som handledare och lärare i psykoterapi vid Skandinaviens Akademiska Utveckling för Psykoterapi. Utöver detta är jag utbildad för att behandla trauman. Min grundutbildning är socionom.

Jag har lång erfarenhet av att bemöta människor i olika livssammanhang genom arbete vid socialpsykiatrin, socialtjänsten, Rättspsykiatrisk utredningsverksamhet och som psykoterapeut både inom primärvården och privat verksamhet. 


Referenser"Tuula har en fantastisk känsla för var jag som patient befinner mig och vad jag kan ta till mig i mitt läkande. Det är så värdefullt. Jag är oerhört tacksam att jag har hittat rätt terapiform för mig" 

"Vi var hos Tuula-Helena för parterapi och vi blev bemötta med professionalitet och inkännande empati. Vi har fått ny kunskap, nya insikter och inspiration för framtiden och vi är mycket nöjda! Varmaste rekommendationer!"
 Maria och Carl 

Fyll i nedanstående kontaktformulär så återkommer jag inom kort


Adress:
Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm

Telefonnummer:
070 319 88 31

E-post:
tuulatabell@terapihjalpen.se