Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling från KBT och utgår från utvecklingspsykologisk förståelse utifrån grundläggande känslomässiga behov. Den integrerar influenser huvudsakligen från KBT, anknytningsteori och gestaltterapi till en sammanhållen behandlingsmodell.

God psykisk hälsa kan vi uppnå när våra grundläggande känslomässiga behov blir tillgodosedda i nära relationer. I schematerapi får du därför hjälp att kartlägga, förstå och bryta beteendemönster och livssammanhang som frustrerar eller kränker dina känslomässiga behov. Stort fokus ligger även på den terapeutiska relationen som läkande kraft.