Krishantering

Krishantering handlar om att återfå balansen efter en upplevelse av att våra grundläggande värden hotats. När våra tidigare erfarenheter inte räcker till att hantera det som hänt, hjälper krishantering den naturliga återhämtning som vårt nervsystem har en kapacitet till. Kvarstår rädslor efter tre månader kan traumabehandling vara motiverad. Krishantering kan genomföras enskilt och i grupp ute på företag eller arbetsplats.